Angol | Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium
Kezdőlap  /  Angol | Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium

Az angol munkaközösség

 

A munkaközösség tagjai a gimnázium angol nyelvtanárai. A gimnáziumban anyanyelvi lektor is dolgozik, aki -- lehetőség szerint -- minden évfolyamon tart nyelvórát. Esetenként több hónapos gyakorlótanításukat iskolánkban végző egyetemi nyelvtanár-hallgatók is bekapcsolódnak a munkaközösség munkájába, valamint az amerikai Nazareth College, Rochester, NY hallgatói.

A munkaközösség tevékenysége 3 nagy területet ölel fel:
(1) a 9kny évfolyam intenzív nyelvi képzése („nulladik” évfolyam);
(2) a felsőbb évfolyamok angol nyelvi óráinak ellátása;
(3) az angol célnyelvi civilizáció oktatása.
E tevékenységek mellett kiemelt szerep jut országos és nemzetközi tanulmányi versenyekre és nyelvvizsgákra való felkészítésnek (OKTV, Fox, On-Lion, civilizációs versenyek); a célnyelvi kultúrával összefüggő iskolai ünnepek és rendezvények szervezésének (Thanksgiving, Halloween, Valentin-bál, Európa-napi tematikus termek, verseny általános iskolásoknak).

(1) A „nulladik évfolyamon” 6 10-12 fős csoportban heti 18 órában folyik az angol nyelvtanítás, amit 6 csoportvezető tanár irányít. A csoportvezetők naponta legalább két órában oktatják diákjaikat, és egyénre szabottan fejlesztik őket. A betanító tanárokkal kiegészülve heti rendszerességgel tervezik a tananyagot és a számonkérést a diákok haladásának ütemében. A tanév során egy tankönyvsorozat 3 egymásra épülő kötetét dolgozzák fel közösen a diákokkal, akik megszerzett tudásukról 3 vizsgahéten tesznek bizonyságot. Ez a feladat mind a csoportvezetők, mind a betanító kollégák számára rendkívüli együttműködést kíván. A fenti módszerrel biztosítható, hogy a tanév végére a diákok garantált B2 szintű nyelvtudást szereznek.

(2) A 9-12. évfolyamokon oktató kollégák személye gyakran egyezik a 9kny évfolyamon tanítókkal, a felsőbb évesek általános nyelvi képzése mégis más prioritások, módszertani alapelvek, célkitűzések és óraszámok figyelembevételével történik. A munka összehangolása itt is kulcsfontosságú – tanmeneteink, elvárásaink, vizsgáink évfolyamonként megegyeznek, azokat együtt dolgozzuk ki, egymás munkáját segítve, tapasztalatokat, élményeket megosztva.
Az angol nyelvi óraszámok csökkenése a kilencedik évfolyamtól kezdve más megvilágításba helyezi diákjaink számára az idegen nyelvet, igyekszünk számukra a hasznos, használható nyelvtudáson kívül inspirációt is adni – illetve megmutatni, nyelvtudásuk mit is ér, mire használhatják azt. Tananyagainkat folyamatosan ellenőrizzük és módosítjuk igény szerint, előtérbe kerül az emelt szintű érettségi feladattípusainak gyakorlása, az OKTV-re és a nyelvvizsgákra való felkészítés.
Az ötéves intenzív nyelvi képzés biztosítja, hogy diákjaink sikeres, C1-es nyelvvizsgával egyenértékű emelt szintű célnyelvi érettségi eredménnyel zárják középiskolai tanulmányaikat.

(3) Célnyelvi (brit és amerikai) civilizációt diákjaink a 9-10. évfolyamokon heti egy, 11-12-ben heti 2 órában tanulják, abból középszintű érettségi vizsgát tehetnek. A diákok 80-90%-a él is ezzel a lehetőséggel. Az érettségi vizsgatárgyak közé emelés azonban nem az egyedüli oka annak, hogy kiemelkedően fontosnak tartjuk a tantárgyat, hiszen a nyelvi felkészültség jóval többet ér, ha a nyelvhasználók, vagyis diákjaink, ismerik az adott országok kultúráját, szokásait, értékeit. Országos civilizációs versenyek eredményei és korábban végzett diákjaink visszajelzései is igazolják ezt.

Események

h k s c p s v
 
1
 • 9kny évfolyam törzskönyvek leadása
 • Naplóellenőrzés
 • Iskolaorvosi szűrés
 
2
 
3
 • Iskolaorvosi szűrés
 
4
 • Megemlékezés: Aradi vértanúk
 • Őszi nevelési értekezlet
 • Szülői értekezlet
 • SzM értekezlet
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 • Nyílt nap
 • Angol nyelv érettségi
 
18
 • 6. óra Zrínyi matematika verseny válogató
 
19
 • Munkanap december 27. (péntek) helyett
 • Egészségnap, aula piknik 3 rövidített óra, pénteki órarend
 
20
 • Tanulmányi területek rögzítése
 • Felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozatala
 
21
 • Német nyelv érettségi
 
22
 • Iskolai megemlékezés: Október 23.
 • Informatika érettségi
 
23
 
24
 • Olasz nyelv érettségi
 • Halloween: délelőtt felvonulás, 20.00-22.00 buli
 • Bakonyi Bitfaragó Bajnokság online selejtező
 
25
 • Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
 • Spanyol nyelv érettségi
 
26
 
27
 
28
 • Őszi szünet
 
29
 • Őszi szünet
 
30
 • Őszi szünet
 
31
 • Őszi szünet
 
 
 
 
30 éves jubileum30 éve embléma

 

Keresés a honlapon

Keresés űrlap

Nyelvválasztás

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium

8220 Balatonalmádi,
Rákóczi Ferenc u. 39
balmadigimi@gmail.com
+36 88 594-340

Fenntartó elérhetősége

Veszprémi Tankerületi Központ
http://kk.gov.hu/elerhetoseg-vesz

 

Kedves Szülők!

Kérjük, adójuk 1 %-ával támogassák intézményünk alapítványait!

DLSB ALAPÍTVÁNY A BALATONALMÁDI KÉTTANNYELVŰ GIMNÁZIUMÉRT

adószám: 19266057-1-19

A BALATONALMÁDI MAGYAR-ANGOL GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SPORTJÁÉRT

adószám: 18937655-1-19

Köszönjük támogatásukat!